Omyłkowo wystawiona faktura? Bez konieczności zapłaty VAT.

Omyłkowo wystawiona faktura? Bez konieczności zapłaty VAT. Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 4 września 2018 roku (sygn. akt I FSK 1418/16), przedsiębiorca, który wystawił omyłkowo fakturę, nie będzie musiał płacić podatku VAT również w przypadku, gdy ryzyko uszczuplenia wyeliminuje organ skarbowy a nie sam podatnik. W przedmiotowej sprawie chodziło o […]