Usługa pośrednictwa? Obowiązuje limitu kosztów uzyskania przychodów.

Usługa pośrednictwa? Obowiązuje limitu kosztów uzyskania przychodów. Jak wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0114-KDIP2-3.4010.67.2018.1.PS), pośrednictwo to usługi o podobnym charakterze do reklamy, doradztwa i badania rynku a więc, wliczają się do limitu kosztów uzyskania przychodów. Od początku roku, na podstawie art. 15e ust. 11 pkt. 1 ustawy o CIT, limitowane są […]