Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami? Przez internet !

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami? Przez internet ! Jak podało na swoim portalu Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii  uruchomiło internetową usługę umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości za pośrednictwem portalu www.biznes.gov.pl. Zaświadczenie z urzędu skarbowego można uzyskać drogą elektroniczną – bez konieczności wizyty […]