Używane środki trwałe po zmianach.

Od 1 stycznia 2021 roku, zmieniła się definicja środków trwałych uznawanych za używane. Uznanie środka trwałego z używany, ma wpływ na prawo do ustalania indywidualnych (wyższych) stawek amortyzacyjnych dla takich składników majątkowych, które po raz pierwszy są wprowadzone przez podatnika do ewidencji środków trwałych. Na skutek wprowadzonych zmian, środki trwałe będą uznawane za używane tylko […]