Nie każdy twórca skorzysta z 50% kosztu uzyskania przychodu.

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, aby uzyskać podwyższony koszt uzyskania przychodu (KUP) nie wystarczy być twórcą utworu. W ocenie sądu konieczne jest, aby w umowie o pracę znalazł się zapis o przeniesieniu praw autorskich z pracownika na pracodawcę po realizacji dzieła. Bez przedmiotowego zapisu w umowie, nabycie prawa autorskiego do utworu ma charakter pierwotny […]