REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU W SP. Z O.O.

Rezygnacja Prezesa Zarządu lub członka Zarządu w sp. z o.o. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. akt III CZP 89/15), oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane zasadniczo spółce reprezentowanej w tym zakresie przez jednego członka zarządu lub prokurenta. W wyniku rezygnacji mandat członka […]