Faktura uproszona bez możliwości wymiany na zwykłą.

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej dyrektor KIS z dnia 27 kwietnia 2020 roku (01114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK), podmiot który wystawił fakturę uproszczoną (poniżej kwoty 450 zł), nie powinien wystawić kolejnego dokumentu do tej samej transakcji, tzw. standardowej faktury. Zgodnie ze stanowiskiem dyrektora KIS, paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto, który zawiera nr NIP nabywcy, jest fakturą […]