Ryczałt przy dropshippingu

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 czerwca 2020 r. ( 0112-KDIL2-2.4011.366.2020.2.KP), nie ma przeszkód aby dochody z działalności dropshipping opodatkowywać ryczałtem ewidencjonowanym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których […]