VAT przy sprzedaży nieruchomości użytkowej?

VAT przy sprzedaży nieruchomości użytkowej? Przedsiębiorcy, których są właścicielami lokali użytkowych, w toku prowadzonej działalności gospodarczej często dokonują ich sprzedaży. Poważne wątpliwości budzi zatem kwestia doliczenia do ceny sprzedaży podatku VAT. W myśl art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, […]