Podatek od nieruchomości do poprawy!

home

Jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 14/21) z dnia 4 lipca 2023 roku, art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten utraci […]