Znaleziony testament? Szansa na brak podatku.

Pozostałe

Znaleziony testament? Szansa na brak podatku.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyrokach z dnia 17 października 2018 roku (sygn. akt: II FSK 2855/16, II FSK 2856/16, II FSK 420/17), jeżeli sąd wyda kolejne postanowienie o nabyciu spadku, termin na zgłoszenie dziedziczenia do urzędu skarbowego biegnie na nowo.

W przedmiotowej sprawie spór z urzędem skarbowym toczyło rodzeństwo, które poprzez ustawowe dziedziczenie po rodzicu otrzymało po 1/3 wartości nieruchomości. Postanowienie uprawomocniło się w czerwcu 2011 roku. Rodzeństwo po czasie odnalazło testament rodzica i wystąpiło do sądu o zmianę dziedziczenia z ustawowego na testamentowe. Postanowienie uprawomocniło się we wrześniu 2012 roku. Podatnicy złożyli w urzędzie skarbowym oświadczenie o nabyciu spadku licząc na zwolnienie podatkowe, na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że zwolnienie podatkowe nie obowiązuje podając za przyczynę półtoraroczne opóźnienie w złożeniu oświadczenia o nabyciu spadku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi był innego zdania wyjaśniając, że w obrocie prawnym nie mogą istnieć dwa postanowienia. Drugie, zmieniające, uchyliło pierwsze.

Decyzję WSA w Łodzi podtrzymał w przedmiotowych wyrokach NSA. Sąd zarzucił organom podatkowym, że nie przeanalizowało postanowienia sądu zmieniającego wcześniej wydane.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!