Zmiany w podatkach od 2019 roku

Księgowość

Zmiany w podatkach od 2019 roku

25 września 2018 roku, rząd przyjął cztery projekty zmian podatkowych. Zmiany dotyczą uproszczenia przepisów, ich uszczelnienia, uproszczeń dla przedsiębiorców oraz firm inwestujących w nieruchomości a w szczególności:

  • pensja małżonka będzie kosztem dla podatników PIT na takich samych zasadach jak pracowników,

  • exit tax będzie wprowadzony jednak w łagodniejszej formie. Podniesiony zostanie limit dla osób fizycznych do 4 mln a nie do 2 mln jak planowano. Co ważne, podatek ten będzie można odzyskać w przypadku przeniesienia swoich aktywów z powrotem do kraju w terminie 5 lat.

  • niższa stawka CIT w wysokości 9% dla podmiotów, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro w danym roku.

  • złagodzono wymogi dotyczące raportowania fiskusowi schematów podatkowych.

  • małym podatnikiem będzie podmiot który osiąga przychody do 2 mln euro a nie jak dotychczas 1,2 mln euro.

  • skrócony zostanie do 5 lat (dotychczas bezterminowo), obowiązek przechowywania zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego.

  • Wzory informacji i deklaracje podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zostaną ujednolicone w całym kraju.

Wprowadzonych zmian jest znacznie więcej, ale powyżej zostały przedstawione najważniejsze.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!