Zmiany w podatkach od 1 lipca 2018 roku

Księgowość

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2018 roku

Już od 1 lipca 2018 roku wszystkich podatników czeka kilka dość istotnych zmian

1. JPK na żądanie

Wszyscy podatnicy prowadzący księgi rachunkowe w formie elektronicznej, będą musieli na żądanie fiskusa składać kolejne struktury plików kontrolnych JPK:

  • faktury – JPK_FA,
  • Księgi rachunkowe – JPK_KR,
  • Wyciąg bankowy – JPK_WB,
  • Magazyn – JPK_MAG,
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
  • Ewidencja przychodów – JPK_EWP

Zgodnie z art. 193a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej…

2. Podzielona płatność VAT

Banki utworzą wszystkim podatnikom VAT dodatkowe rachunki, tylko do rozliczeń VAT. Nabywcy będą na te właśnie nowe rachunki przelewać ewentualnie kwotę VAT a na dotychczasowy rachunek należność netto. Samo wykonanie przelewu nie bedzie wymagało od nabywcy żadnych dodatkowych czynności czy realizacji np. dwóch odrębnych przelewów. Wszystko będzie się odbywało w ramach jednego przelewu, a nabywca chcąc skorzystać z opcji split payment, będzie musiał wpisać w przelewie: kwotę VAT, kwotę sprzedaży brutto, numer faktury, numer NIP kontrahenta którego płatność dotyczy. Wszystkie czynności związane z podzieloną płatnością, zostaną wykonane automatycznie.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku od podatku i usług, o tym czy skorzystać z podzielonej płatności, będzie decydował nabywca towarów i usług. Nabywca będzie mógł:

  • przelać należną kwotę za towar lub usługę w sposób dotychczasowy na rachunek kontrahenta,
  • skorzystać z podzielonej płatności.

3. Konwencja MLI (Multilateral Instrument of Modify Bilateral Tax Treaties)

Konwencja podatkowa MLI zacznie obowiązywać d 1 lipca 2018 roku i zmienia reguły fiskalne dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. W pierwszej kolejności konwencja ma przeciwdziałać przerzucaniu zysków do bardziej atrakcyjnych podatkowo jurysdykcji i wykorzystywaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do agresywnych optymalizacji podatkowych.

 

4. Jedna strefa ekonomiczna

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji, zwolnienie CIT oraz PIT będzie można uzyskać inwestując na terenie całego kraju a nie jak dotychczas w wybranych 14 strefach ekonomicznych.

Nie każda branża może zostać zwolniona z podatku, a jedynie branże wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność na obszarach.

Jednocześnie inwestycja musi spełnić od 4 do 6 spośród 10 wskazanych w rozporządzeniu kryteriów jakościowych.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!