Po wykreśleniu z rejestru VAT można odzyskać… VAT.

Po wykreśleniu z rejestru VAT można odzyskać… VAT. Wykreślenie z rejestr VAT nie oznacza utraty prawa do odliczenia tego podatku. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w wyroku z dnia 12 września 2018 roku (sygn. akt C-69/17), przedsiębiorca który na pewien okres stracił status podatnika VAT (został wykreślony z rejestru VAT), może odliczyć podatek naliczony […]

Wykreślenie z rejestru VAT? Tylko na podstawie decyzji!

Wykreślenie z rejestru VAT? Tylko na podstawie decyzji! Jak orzekł w wyroku z dnia 4 lipca 2018 roku WSA w Warszawie (sygn. akt. III SA/Wa 3481/17), nie wystarczy tylko zawiadomić spółkę o jej wykreśleniu z VAT. Sąd wskazał, iż aby wykreślenie podatnika z rejestru VAT było skuteczne, powinno ono nastąpić w formie decyzji administracyjnej, a […]