Nie tylko podróż służbowa bez PIT.

Nie tylko podróż służbowa bez PIT. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie w wyroku z dnia 12 września 2018 roku (sygn. akt III SA/Wa 4072/17), członek rady nadzorczej nie musi płacić podatku za dojazd z miejsca zamieszkania na posiedzenie rady nadzorczej. W uzasadnieniu warszawski sąd przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia […]