Numer rejestracyjny samochodu na fakturze.

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wymagają, aby na fakturze za paliwo musiał widnieć numer rejestracyjny samochodu. Jest to dość korzystny dla podatników zapis, biorąc pod uwagę związany z tym mniejszy formalizm. Brak numeru rejestracyjnego rodzi jednak obowiązek do opisywania przez przedsiębiorców takich faktur, celem udowodnienia, że zakup usługi/towaru ma związek […]