Stawka 9% CIT z nowymi limitami.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła od 1 stycznia 2021 r. zmianę w zakresie uprawnienia do 9 proc. stawki CIT. Podniesiony został jeden z dwóch limitów uprawniających do 9-proc. Stawki CIT, z dotychczasowych 1,2 mln euro do 2 mln euro. […]