Działalność zarejestrowana w CEIDG???

Działalność zarejestrowana w CEIDG??? 19 maja 2018 roku minął termin na uzupełnienie w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEiDG) danych dotyczących numeru PESEL przedsiębiorcy. Problem nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych po 1 stycznia 2012 roku lub które po tym czasie dokonywały jakichkolwiek zmian w ewidencji. Przedsiębiorcy którzy nie wskazali numeru PESEL, mogą zostać usunięci z ewidencji. […]