PSD2 czyli dyrektywa w sprawie usług płatniczych… w praktyce.

PSD2 czyli dyrektywa w sprawie usług płatniczych… w praktyce. PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego z dnia 25 listopada 2015 r. W wyniku wprowadzenia, nowe przepisy zostały wdrożone w Polce 20 czerwca 2018 roku. Oczywiście oprócz Polski, również pozostałe państwa członkowskie w obrębie EOG […]