Sp. z o.o. – planowane kolejne ułatwienia

Pozostałe

Sp. z o.o. – planowane kolejne ułatwienia

Jak przekonuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi prowadzenie spółek z o.o. będzie prostsze. Oprócz zatwierdzonych zmian podatkowych, od 1 stycznia 2019 roku planowane są kolejne zmiany, mające na celu ułatwienie prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Najważniejsze założenia proponowanych zmian to między innymi:

  • możliwość podejmowania uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym – zmiana tyczy się spółek z o.o. (zmianie ulegnie art. 231 par. 4 k.s.h.).
  • zmiana sposobu w jaki rezygnację ma składać ostatni członek zarządu lub rady nadzorczej. W proponowanych zmianach wskazano, że ostatni członek zarządu lub rady nadzorczej w spółce będzie musiał zwołać walne zgromadzenie wspólników na którym złoży oświadczenie o rezygnacji. Dotychczas według wyroków Sądu Najwyższego ostatni członek zarządu lub rady nadzorczej, oświadczenie o rezygnacji składał przed samym sobą co budziło wiele kontrowersji rozstrzyganych w sądzie.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!