Skan faktury wystarczający do odliczenia kosztów.

Księgowość

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 12 maja 2020 r., (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.103.
2018.11.BG), można obniżyć podstawę opodatkowania na podstawie cyfrowej kopii dokumentu, jeżeli oryginalna jego wersja została zniszczona.

Dyrektor KIS podkreślił, że w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, na podstawie art. 180 par. 1 ordynacji podatkowej, dowem nabycia towarów lub usług może być wszystko, co przyczy się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Jak wskazał dyrektor KIS,  katalog takich dowodów jest otwarty, a więc wskazane wręcz jest wykazanie i przywołanie wszelkich dowodów, potwierdzających zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego. W interpretacji możemy jednocześnie przeczytać, że jeżeli używane przez podatnika dowody księgowe będą właściwe do wprowadzenia kosztu do ksiąg rachunkowych, to będą też stosownym dokumentem do celów podatkowych. Dyrektor KIS zgodził się więc ze stanowiskiem wnioskodawcy i potwierdził, że podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania o koszty ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowanych) na podstawie dowodów źródłowych, których oryginalne wersje zostały zniszczone, a pozostały jedynie ich kopie w formie cyfrowe.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!