Odszkodowanie za uszkodzony pojazd a podatek.

Księgowość

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd a podatek.

Często dość niespodziewanie dochodzi do zdarzeń związanych z uszkodzeniem samochodu firmowego. Wielu przedsiębiorców zastanawia się wówczas jak rozliczyć podatkowo odszkodowanie i naprawę powypadkową.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze żródła przychodów lub w celu jego zabezpieczenia lub zachowania. Wyjątkiem są koszty wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Z brakiem przychodu podatkowego z tytułu odszkodowania mamy do czynienia w sytuacji, gdy podatnik nie ma dobrowolnego ubezpieczenia (AC). W takim przypadku, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o CIT, koszt naprawy powypadkowej nie stanowi kosztu podatkowego, ponieważ zgodne z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku, gdy podatnik posiada dobrowolne ubezpieczenie (AC), wypłata roszczenia jest przychodem podatkowym ale możliwe jest zaliczenie wydatków na remont pojazdu jako koszt podatkowy, w sytuacji jego udokumentowania fakturą.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!