Nie tylko podróż służbowa bez PIT.

Księgowość

Nie tylko podróż służbowa bez PIT.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie w wyroku z dnia 12 września 2018 roku (sygn. akt III SA/Wa 4072/17), członek rady nadzorczej nie musi płacić podatku za dojazd z miejsca zamieszkania na posiedzenie rady nadzorczej. W uzasadnieniu warszawski sąd przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 30 maja 2018 roku (sygn. akt II FSK 1446/16) w którym to NSA wskazał, iż nie można nadawać tego samego znaczenia podróży służbowej , co podróży odbywanej przez osobę niebędącą pracownikiem.

Sprawa dotyczyła członków rady nadzorczej, którzy musieli dojeżdżać na posiedzenia z miejsca zamieszkania. WSA w Warszawie wskazał, iż zwrot bezsprzecznie się należy, albowiem w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. B ustawy o PIT, ustawodawca posłużył się określeniem podróż bez przymiotnika służbowa, a więc sam zakres podróży jest szerszy. W ocenie sądu zwolnienia od PIT są dwa: jedno dla podróży służbowych pracowników, a drugie dla podróży osób niebędących pracownikami, które nie muszą być podróżami służbowymi.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!