„Kopiesz” waluty? Wielu kosztów nie odliczysz.

Księgowość

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Administracji Krajowej (KIS) z 15 maja 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-1-1.4010.116.2020.1.SG), przy samodzielnym pozyskiwaniu wirtualnych walut, podmiot nie może odliczyć od przychodu kosztów
komputerów i innych urządzeń, a także energii elektrycznej i czynszu za najem pomieszczeń.

Organ skarbowy nie podzielił zaprezentowanego we wniosku stanowiska podatnika ani zbliżonej wykładni WSA. Dyrektor KIS wskazał, że kosztami uzyskania przychodów mających związek z walutą wirtualną, są wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej. Jednocześnie wyjaśnił, że nie są więc kosztami podatkowymi koszty pośrednie, w szczególności koszty zakupu i amortyzacji komputerów i innych urządzeń, zużycia energii elektrycznej, najmu pomieszczeń, eksploatacji sieci internetowej.

Zgodnie ze stanowiskiem dyrektora KIS, spółka nie nabywa wirtualnej waluty od innego podmiotu, lecz dokonuje jej pierwotnego wydobycia,  zbliżonego do wytworzenia tzw. wykopania. Tak pozyskana waluta wirtualna nie była nigdy wcześniej przedmiotem obrotu, ponieważ nie istniała w żadnej formie. TO przesądza zdaniem dyrektora KIS, że wymienionych wydatków nie można zatem bezpośrednio powiązać z nabyciem waluty wirtualnej.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!