Skip to main content Skip to search

Archiwum dla Październik 2018

Warsztat samochodowy wymieniający olej? Obowiązkowo w VAT.

Warsztat samochodowy wymieniający olej? Obowiązkowo w VAT.

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej (sygn. akt 0111-KDIB3-3.4012.243.2018.1.MK) z dnia 17 października 2018 roku, w przypadku świadczenia usług przy użyciu własnego towaru akcyzowego, musi rozliczać VAT, bez względu na wysokość obrotów.

Sprawa dotyczyła mechanika prowadzącego warsztat samochodowy, którego obroty nie przekraczały 200 tyś zł, w związku z czym korzystał on ze zwolnienia z podatku VAT. Planował on rozszerzyć zakres swoich usług i zaczął wymieniać olej silnikowy w samochodach klientów. Mechanik podnosił argument, że świadczona usługa będzie usługą kompleksową albowiem oprócz dostarczenia oleju, mechanik dokona jego wymiany.

Dyrektor KIS nie zgodził się z prezentowanym stanowiskiem i wskazał, że klient będzie oczekiwał dostawy oleju wraz z jego wymiana w aucie. W ocenie dyrektora KIS, obie usługi mogą być realizowane oddzielnie, w związku z czym nie ma mowy o kompleksowej usłudze. Oznacza to, że na gruncie podatkowym dostawa i usługa powinny zostać potraktowane odmiennie, co będzie skutkowało pozbawieniem mechanika prawa do zwolnienia z podatku VAT.

Dyrektor przywołał w uzasadnieniu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE): z dnia 27 października 2005 roku (sygn. akt C-41/04), z 9 marca 2007 r. (sygn. akt C-111/05) oraz z 22 października 2009 roku (sygn. akt C-242/09). W przywołanych orzeczeniach TSUE wskazał, że aby ocenić czy daną transakcję należy traktować jako usługę kompleksową, trzeba zbadać oczekiwania nabywcy oraz to czy ewentualny podział na odrębne czynności miał sens ekonomiczny.

Czytaj więcej

Zabawki dmuchane na imprezach? Wejście tylko z paragonem.

Zabawki dmuchane na imprezach? Wejście tylko z paragonem.

Wprawdzie sezon na tego typu atrakcje już się skończył ale, jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. akt 0111-KDIB3-2.4012.562.2018.3.MN) z dnia 24 października 2018 roku, udostępnianie na imprezach plenerowych dmuchanych zabawek (zjeżdżalni, zamku, toru przeszkód, trampoliny itp.), oznacza konieczność ewidencjonowania tego na kasie fiskalnej, bez względu na wysokość obrotu.

Powyższe wynika z faktu, że przedmiotem zdarzenia są usługi związane z rozrywką i rekreacją. Jak wskazał dyrektor KIS, opłaty pobierane za korzystanie z dmuchawców są równoznaczne z pobieraniem opłaty w zakresie wstępu. W ocenie organu, podatnik taki świadczy więc usługi w zakresie sprzedaży biletów wstępu do parków rozrywki, a więc zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej nie ma zastosowania.

Czytaj więcej

Deklaracje VAT? Koniec już wkrótce.

Deklaracje VAT? Koniec już wkrótce.

Jak przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT, od przyszłego roku nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VDEK), zastąpi dotychczasowe deklaracje podatkowe oraz JPK_VAT. Zgodnie z planowanymi zmianami, od nowego roku powstać ma również Centralny Rejestr Faktur.

Rejestr faktur powstanie na bazie składanych obecnie co miesiąc przez podatników plików JPK_VAT. Jak wskazują przedstawiciele ministerstwa finansów, w praktyce taki rejestr powstał w chwili, gdy mikroprzedsiębiorcy dołączyli do podmiotów zobowiązanych do składania comiesięcznego swoich ewidencji w formacie JPK, tj. od lutego 2018.

W związku z wprowadzeniem JPK_VDEK, nie będzie konieczności składania deklaracji podatkowych i JPK_VAT. W nowym pliku znajdą się dane z ewidencji i deklaracji oraz dodatkowe informacje, mające służyć do lepszej analizy ryzyka w celu prowadzenia kontroli podatkowych. Plik JPK_VDEK będzie składany miesięcznie bądź kwartalnie, czyli dokładnie w takich samych terminach w jakich rozliczali się podatnicy.

Czytaj więcej

Znaleziony testament? Szansa na brak podatku.

Znaleziony testament? Szansa na brak podatku.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyrokach z dnia 17 października 2018 roku (sygn. akt: II FSK 2855/16, II FSK 2856/16, II FSK 420/17), jeżeli sąd wyda kolejne postanowienie o nabyciu spadku, termin na zgłoszenie dziedziczenia do urzędu skarbowego biegnie na nowo.

W przedmiotowej sprawie spór z urzędem skarbowym toczyło rodzeństwo, które poprzez ustawowe dziedziczenie po rodzicu otrzymało po 1/3 wartości nieruchomości. Postanowienie uprawomocniło się w czerwcu 2011 roku. Rodzeństwo po czasie odnalazło testament rodzica i wystąpiło do sądu o zmianę dziedziczenia z ustawowego na testamentowe. Postanowienie uprawomocniło się we wrześniu 2012 roku. Podatnicy złożyli w urzędzie skarbowym oświadczenie o nabyciu spadku licząc na zwolnienie podatkowe, na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że zwolnienie podatkowe nie obowiązuje podając za przyczynę półtoraroczne opóźnienie w złożeniu oświadczenia o nabyciu spadku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi był innego zdania wyjaśniając, że w obrocie prawnym nie mogą istnieć dwa postanowienia. Drugie, zmieniające, uchyliło pierwsze.

Decyzję WSA w Łodzi podtrzymał w przedmiotowych wyrokach NSA. Sąd zarzucił organom podatkowym, że nie przeanalizowało postanowienia sądu zmieniającego wcześniej wydane.

Czytaj więcej

Podjazd do domu z wyższym VAT.

Podjazd do domu z wyższym VAT.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 18 października 2018 roku (sygn. akt I FSK 1633/16) firma, która sprzedaje gotowe domy, musi brać pod uwagę dwie stawki podatku: dla budynku mieszkalnego (8%), dla infrastruktury towarzyszącej (23%).

Sąd orzekł, że ogrodzenia, bramy, podjazdy, przyłącza, chodniki, utwardzenia powierzchni itp. powinny być sprzedawane z wyższym VAT aniżeli, 8 proc. VAT dotyczący obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Tak więc roboty wykonywane poza budynkiem tj. ogrodzenia, bramy, podjazdy, chodniki, przyłącza itp. objęte są stawką 23 % VAT.

NSA wyjaśnił, że powyższe stanowisko wynika z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, który wyraźnie rozróżnia roboty dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Sędzia wyjaśnił, że w przedmiotowej sprawie aktualna jest uchwała NSA z dnia 3 czerwca 2013 roku (sygn. akt I FPS 7/12), która to ma charakter uniwersalny i dotyczy zarówno wykonywania usług poza bryłą budynku mieszkalnego, jak i dostawy infrastruktury towarzyszącej.

Czytaj więcej

Zarząd sukcesyjny – sposób firmy jednoosobowej na działanie po śmierci właściciela.

Zarząd sukcesyjny – sposób firmy jednoosobowej na działanie po śmierci właściciela.

25 listopada 2018 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzaniu sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przedmiotowa ustawa będzie dotyczyła wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i pozwoli na kontynuację działalności firmy po śmierci jej właściciela, jako tzw. firmy w spadku.

Takie przedsiębiorstwo w spadku będzie mogło zachować nadany NIP, rachunki bankowe, pracowników, koncesje i licencje oraz ciągłość umów i kontraktów. Wymagane do tego będzie jednak powołanie zarządcy sukcesyjnego. Przedsiębiorca będzie mógł powołać takiego zarządce jeszcze przed śmiercią, uzyska zgodę pisemną takiej osoby na pełnienie tej funkcji a następnie dokona właściwego wpisu w CEIDG. Takie postępowanie znacznie uprości przejście przedsiębiorstwa pod zarząd sukcesyjny. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorca nie powołał zarządcy sukcesyjnego przed śmiercią, ustanowić go będą mogli spadkobiercy, albo np. nowy właściciel firmy, który kupi ją bezpośrednio od spadkobierców, po śmierci przedsiębiorcy.

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego spadkobiercy lub inni uprawnieni będą mieli dwa miesiące od dnia śmierci przedsiębiorcy. Fakt powołania zarządcy należy potwierdzić notarialnie i zgłosić do CEIDG.

Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie dwa lata. Dzięki niemu możliwe jest dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W wyjątkowych okolicznościach sąd może przedłużyć ten okres do pięciu lat. Po zakończeniu zarządu sukcesyjnego, osoba która przejmuje finalnie firmę po zmarłym, zobowiązana jest do rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek. Przejmujący będzie zwolniony od podatku od spadków i darowizn, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia firmy, zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym, a samą firmę będzie jeszcze prowadził przez co najmniej dwa lata.

Czytaj więcej

Korepetycje nie zawsze w ramach firmy.

Korepetycje nie zawsze w ramach firmy.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 3 października 2018 roku (sygn. akt II FSK 2839/16), nauczyciel dorabiający udzielaniem prywatnych lekcji, nie musi ich rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nauczyciel udzielający korepetycji ma do wyboru, czy rozliczać się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy uznać to jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Spór dotyczył zatrudnionej na etacie nauczycielki języka angielskiego, która po godzinach udzielała prywatnych korepetycji we własnym domu. Jednocześnie nauczycielka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży podręczników i rękodzieła szydełkowego.

Organy skarbowe uznały, że od momentu zarejestrowania firmy, korepetycje powinny być rozliczane jako działalność gospodarcza, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Zarówno WSA w Warszawie jak i NSA nie zgodziły się ze stanowiskiem fiskusa w przedmiotowej sprawie. Obie instancje uznały, że sam fakt zarejestrowania działalności gospodarczej nie skutkuje obowiązkowym rozliczaniem dochodów z korepetycji w ramach prowadzonej działalności. Co więcej, sądy orzekły jednomyślnie, że udzielanie korepetycji w lokalu nauczyciela lub ucznia, mieści się w pojęciu działalności oświatowej wymienionej w art. 13 pkt. 2 ustawy o PIT, który zawiera przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Czytaj więcej

Opracowanie z internetu? To nie koszt podatkowy.

Opracowanie z internetu? To nie koszt podatkowy.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 10 października 2018 roku (sygn. akt II FSK 2619/16) podmiot, który nabył opracowania będące kopią opracowań dostępnych w internecie, nie może odliczyć wydatku od przychodu podatkowego.

W przedmiotowej spraw

ie spór z fiskusem toczył przedsiębiorca zajmujący się monitoringiem pojazdów. W toku czynności kontrolnych organ skarbowy ustalił, że przedsiębiorca wydatkował 741 tyś zł na zakup opracowań, które tyczyły się firmowych procedur. Opracowania były niczym innym jak kopiami zaczerpnięt

ymi z internetu, a ich treści w żaden sposób nie można było powiązać z firmą podatnika.

Czytaj więcej

Cesja wierzytelności? Podatek dopiero po uzyskaniu więcej.

Cesja wierzytelności? Podatek dopiero po uzyskaniu więcej.

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3972/17), przedsiębiorstwo które skupuje wierzytelności po niższej niż ich wartość nominalna, zapłaci podatek dopiero wtedy, gdy dłużnik odda jej więcej niż zostało za tą wierzytelność zapłacone.

W ocenie sądu, koszty nie mogą być ponoszone w odniesieniu do wartości nominalnej wierzytelności., tak jak widział to Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Sad wskazał, że proponowany przez fiskusa sposób rozliczeń nie wynika z przepisów. W art. 15 ust. 4 ustawy o CIT jest mowa wyłącznie, że koszty są potrącalne w tym roku podatkowym w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Czytaj więcej

Podatek liniowy a rozliczenie z małżonkiem.

Podatek liniowy a rozliczenie z małżonkiem.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 3 października 2018 roku (sygn. akt II FSK 2837/16), przedsiębiorca, który rozlicza się według stawki liniowej (19%), nie może rozliczyć się z pracy etatowej wspólnie z małżonkiem.

Powyższe wynika z art. 6 ust. 8 ustawy o PIT stanowiący, że wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem nie jest możliwe, gdy do choćby jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dziecko lub jej dziecka ma zastosowanie art. 30c ustawy o PIT (o podatku liniowym). W ocenie sądu, art. 6 ust. 8 ustawy o PIT został tak skonstruowany, że pozbawia podatnika prawa do wspólnego rozliczenia, w przypadku wybrania podatku liniowego. Podatnik nie może łączyć dwóch uprzywilejowanych form opodatkowania (podatku liniowego i wspólnego rozliczenia z małżonkiem).

Czytaj więcej